Lese av måler

Måleravlesning

Gassmåleren er plassert innvendig i ventilskap på yttervegg. Gassforbruket blir fakturert 3 ganger i året. Varsel om måleravlesning blir sendt ut pr e-post i forkant  (18. februar, 21.mai og 20.november).Du kan velge å melde inn målerstand selv hver måned.

Registrer målerstanden på Min side og logg deg på med brukernavn og passord.  Dersom du er ny bruker, vennligst ta kontakt slik at vi får registrert din e-postadresse.

Får du problemer med innlogging kan du fortsatt melde inn ny målerstand på: tlf 815 20 080 (åpen hverdager kl 08-16)  eller e-post:  avlesning@gasnor.no.

Oppgi navn, kundenummer og ny målerstand. Målere som ikke er avlest vil bli stipulert.

Fakturering skjer nå fortrinnsvis elektronisk. Vi ber derfor om at du oppgir din e-postadresse dersom du har dette.

Vi kan tilby e-faktura, din referanse er ditt kundenummer. Vi kan dessverre ikke lenger tilby å sende faktura som brevgiro.