Husk – meld skifte av eier dersom du selger boligen.

Melding om eierskifte/ utleie

Dersom du selger en bolig med gassinstallasjon – må du melde dette til oss. Du er registrert som eier av anlegget, og ansvarlig for forbruk på måler inntil vi har mottatt skjema om eierskifte. Hvis du leier ut bolig og ikke skal betale for leietakers gassforbruk, må du også melde inn på dette skjemaet.

Under finner du skjema for melding om eierskifte/utleie.

Avtaleforholdet reguleres til de enhver tids gjeldende vilkår for avtale om tilknytning og levering av naturgass fra Gasnor AS.

ANLEGGSOPPLYSNINGER


OPPSIGELSE