ScanStockPhoto_image_2101411-145x174

Gasnor har standard betingelser og priser for gass til bolig

Priser/betingelser

Betingelser

Her er det mulig å laste ned og skrive ut betingelser.

http://gasnor.no/wp-content/uploads/2016/09/Betingelser-for-boliggass.pdf

Priser

Naturgass måles i Sm3 (Standard kubikkmeter).

1 Sm3 tilsvarer omtrent 10 kWh.

Pris:                                          5,50  kr/Sm3 (55 øre/kWh)

Fastledd                                   975 kr/år

Co2-avgift  til staten                1,13 kr/Sm3 (11,30 øre/kWh)

 Tilknytningsgebyr                   10 000 kr

Kostnader i samband med stenging og gjenåpning: 1 950 kr

 Alle priser er inklusiv merverdiavgift. Gjelder 2017.