Noen typiske data for energibærere

Typiske data energi

Energibærer Salgsenhet Energi per salgsenhet kWh/kg
Naturgass (82 – 93 % Metan) Sm3 10,3 kWh/Sm3 13,0
Propan (ren propan) Kg 12,9
Butan (ren butan) Kg 12,7
Lett fyringsolje Liter 10,2 kWh/liter 11,9
Tung Fyringsolje Liter 11,0 kWh/liter 11,3
Kull Kg 7,9
Bensin Liter 8,8 kWh/liter 12,0
Metanol Liter 4,4 kWh/liter 5,5
Hydrogen Nm3 3,5 kWh/Nm3 39,7
Ved (20 % maks fuktighet) Favn/sekk etc. 4,1

LPG som i dagligtale omtales som propan er oftest en blanding av propan og butan.

1 Sm3 er målt ved 1 atm trykk og temperatur på 15 OC (tilsvarer ca 0,948 Nm3)

1 Nm3 er målt ved 1 atm trykk og temperatur på 0 OC (tilsvarer ca 1,055 Sm3)

NB – alle brennverdier er oppgitt som nedre (netto) verdier. For naturgass er øvre brennverdi ca 10% høyere.