Endringer i gassinstallasjon

Endringer i gassinstallasjon

Hos Gasnor registreres din bolig med en gitt forbruksprofil ut i fra det som ble meldt inn ved oppstart av gass i boligen.

Hvis du endrer i gassinstallasjonen i din bolig, eks. legger til nye gassinstallasjoner som gasspeis, gasskjel mv, må du melde fra til oss da vi må registrere dette og justere årsforbruket ut i fra dette.

Endringer i gassinstallasjon melder du fra om til adressen avlesning@gasnor.no evnt. til vårt sentralbord 815 20 080