Gasnor har standard betingelser og priser for gass til bolig

Priser/betingelser

Betingelser

Her er det mulig å laste ned og skrive ut betingelser.

Alminnelige vilkår for avtale om tilknytning og levering av naturgass

Priser

Alle priser er inklusiv merverdiavgift. Gjelder 2019.

Naturgass måles i Sm3 (Standard kubikkmeter).

1 Sm3 tilsvarer omtrent 10 kWh.

Pris:                                          5,50  kr/Sm3 (55 øre/kWh)

Fastledd                                   975 kr/år

Co2-avgift  til staten                1,275 kr/Sm3 (inkl.mva)

 Tilknytningsgebyr                   10 000 kr

Kostnader i samband med gjenåpning etter stenging: 1 950 kr