Tilknytning til naturgassnettet

Tilknytning til naturgassnettet

For å få tilrettelagt boligen på best mulig måte for effektiv bruk av naturgass er det lurt å ta kontakt med din rørlegger eller gassinstallatør på et tidlig tidspunkt i byggeprosessen slik at det kan tilpasset ditt behov.

Gasnor besørger abonnentsentral og rør/sveising frem til yttervegg dersom du skal bruke gass til et varmepunkt, dvs. gasspeis, gasskjele, gassfyrt konvektorovn el. Kostandene ved selve grøften fra vår ventil i tomten og frem til husvegg påfaller byggherren, men dette gjøres vanligvis med felles grøft med andre rør og kabler som skal inn til huset. Vårt grensesnitt går ved utgang måler i abonnement sentralen. Ved gravearbeid i nærheten av naturgassnett, skal det innhentes gravetillatelse (påvisning). Gravetillatelse utstedes ved å ta kontakt på tlf. 09 146.

Meld fra til Gasnor med navn, adresse, telefonnummer og e-post slik at vi får registrert deg som kunde når arbeidet til gassinstallatøren er ferdig/avklart.

Foretak som kan utføre gassinstallasjon finner du her