Tilnytning til gassnettet

Tilknytning

Tilknytning til naturgassnett

For å få tilrettelagt boligen på best mulig måte for effektiv bruk av gass, er det lurt å ta kontakt med din rørlegger eller gassinstallatør på et tidlig tidspunkt i byggeprosessen slik at det kan tilpasses ditt behov. Gasnor besørger abonnentsentral og rør/sveising frem til yttervegg dersom du skal bruke gass til et varmepunkt, dvs gasspeis, gasskjel, gassfyrt konvektorovn el.

Kostnaden ved selve grøften fra ventil i tomten og frem til husvegg påfaller byggherre. Dette gjøres vanligvis i fellesgrøft med andre rør og kabler som skal inn til huset.

Vårt grensesnitt går ved utgang måler i abonnentsentralen.

Ved gravearbeid i nærheten av naturgassnett, skal det innhentes gravetillatelse (påvisning). Gravetillatelse utstedes ved å ta kontakt med firma Geomatikk på tlf. 09 146.

 Meld fra til Gasnor med navn, adresse, telefonnummer og e-post slik at vi får registrert deg som kunde når arbeidet med gassinstallatøren er avklart.

 Foretak som kan utføre gassinstallasjon i bolig finner du her.