Viktige hensyn å ta ved anleggsarbeid i nærheten av naturgassledning