Naturgass som drivstoff reduserer helseskadelige utslipp og bedrer miljøet.

Drivstoff kjøretøy

Gass har lenge vært brukt som drivstoff i kjøretøy. Bare i Sverige er det i dag ca 40 000 kjøretøy som går på gass og antallet øker med ca 160 nye biler hver uke. Det nye er nå at også tyngre kjøretøy kjøres på gass basert på dieselteknologi. Det betyr at motoren beholder alle de gode egenskapene som en dieselmotor har, men med betydelig lavere miljøskadelige utslipp.

Naturgass som drivstoff fører altså til vesentlig reduksjon i lokal forurensing, en annen viktig fordel med naturgassdrevne kjøretøy er at de kan gå direkte over til biogass når den er tilgjengelig. Biogass er nemlig fornybar naturgass, og har de samme egenskapene som naturgass for øvrig. I Sverige er nå biogass større enn naturgass som drivstoff til biler, og det er naturgassen som har bygget opp dette markedet for biogass.

I dag er naturgass/biogass  tilgjengelig en rekke steder i Norge. Se oversikt over fyllestasjoner her: http://cngeurope.com/countries/norway/