LNG som drivstoff er den mest effektive løsningen på nye miljøkrav

Drivstoff skip

Drivstoff skip

Flytende naturgass (LNG) er regnet som det foretrukne drivstoff i framtiden. Økte krav til miljø og reduserte utslipp fra skipsfarten gjør at mange ser etter et renere drivstoff enn de som ofte brukes i dag. Sammenlignet med tradisjonelle drivstoff vil LNG redusere utslipp av NOX med opp til 80 – 90 %, Støv, Partikler og Svovel med nærmere 100 %. Reduksjon i klimagasser er avhengig av teknologi.

Ved å satse på naturgass demonstrerer redere at de er langsiktige, tenker på økonomi, miljø og sine kunder og er et rederi som ønsker å være konkurransedyktig også i framtiden.

I Norge er det nærmere 50 skip som drives av naturgass, og erfaringene etter mer enn 14 års drift er svært gode. Så langt vi kjenner til har det ikke vært driftsforstyrrelser som skyldes gass eller gassinstallasjoner på noen av skipene siden oppstarten i 2001. Den viktigste indikatoren på problemfri drift og fornøyde kunder er likevel at redere som eier gassdrevne skip bestiller nye.

Her kan du laste ned brosjyre for drivstoff: Gasnor brosjyre drivstoff skip