Sikker forsyning av LNG og andre marine motor produkter.

Gasnor tilbyr merverdi

  • Vi har kompetansen, erfaringen og kapasiteten for leveranser og operasjoner innen småskala LNG.
  • Vi har den høyeste standard og krav til operasjonell sikkerhet
  • Vi tilbyr leveransesikkerhet for LNG og andre marine produkter.
  • Vi har kompetanse innen utvikling og teknologi.

Gasnor har over en årrekke utviklet og fordlet konseptet med småskala LNG, der målet er å kunne tilby LNG på en sikker, robust og kostnadseffektiv måte. Produksjon og leveranser av LNG startet i 2003, og de første skipene som bruker LNG som drivstoff startet i 2007. I dag leverer Gasnor LNG til ca 30 skip, og antallet øker.  Sammen med sin eier (Shell) kan Gasnor tilby alle typer drivstoff og smøremidler til skip. Vi stiller høye krav til sikkerhet og robust drift og samarbeider med motorleverandører, utstyrsleverandører, klasseselskap og forskningsintitusjoner for å bidra til å videreutvikle LNG som drivstoff.