Den høyeste standard for operasjonell sikkerhet.

HMSK

Gasnor er et selskap som vil holde den høyeste standard innen kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Det stilles også høye krav og forventninger til oss fra våre kunder når det gjelder leveringssikkerhet. Gasnor har derfor etablert et omfattende system for kvalitets- og miljøstyring og prosedyrer som skal bidra til at vi unngår uhell og hendelser som får uønskede konsekvenser innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Gasnor er kvalitets- og miljøsertifisert ihht NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, og i tillegg sertifisert ihht Achilles.