Gasnor stiller de strengeste krav til sikre operasjoner

HMSK i Gasnor

Gasnor er et selskap som vil holde den høyeste standard innen kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Det stilles også høye krav og forventninger til oss fra våre kunder når det gjelder leveringssikkerhet. Gasnor har derfor etablert et omfattende system for kvalitets- og miljøstyring og prosedyrer som skal bidra til at vi unngår uhell og hendelser som får uønskede konsekvenser innenfor helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet.

Ved behov, kontakt:

HMS sjef: Ole Lund – ole.lund@gasnor.no (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Sikkerhetsleder Ole Andreas Fagerland – ole.a@gasnor.no (sikkerhet)

Kvalitetsleder – Nina Fjeldheim – nina.fjeldheim@gasnor.no (Kvalitet, ytre miljø)