Naturgass som erstatter olje reduserer miljøskadelige utslipp og øker konkurranseevnen for industrien.

Industri

I 1994 åpnet kong Harald gassforsyningen til Hydro Aluminium Karmøy – en av Europas største aluminiumsfabrikker. Dette var også åpningen for at norsk industri kunne ta i bruk naturgass. I dag brukes naturgass i de fleste større industrivirksomheter som har behov for stabil forsyning av prosessvarme. Gassen har i hovedsak erstattet fyringsolje, og tilbakemeldingene fra brukerne er svært positive. I tillegg til konkurransedyktig pris, har gassen ført til vesentlige reduksjoner i utslipp til luft og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. Bedrifter kan fortelle at når de brukte tung olje hendte det at de måtte bruke en hel dag på å få fyr på brennerne etter en driftsstans, med gass trykker de bare på startknappen – og alt fungerer. En dag tapt produksjon er kostbart. Gevinster i forhold til miljø og naboer som registrerer mindre forurensinger er også betydelige.