Gasnor tilbyr driftsklare løsninger og opplæring av personell

Dette kan Gasnor tilby

  • Gasnor bistår med konverteringsstudier og teknisk løsning hos kunde.
  • Gasnor bygger, eier og driver produksjon, distribusjon og mottaksanlegg for LNG/naturgass.
  • Gasnor bygger rørledning fram til kundene.
  • Gasnor monterer måle- og reguleringsstasjon hos kundene. Dette er normalt grensesnitt mellom Kunde og Gasnor.
  • Gasnor forestår kontroll, testing og i gangkjøring av anlegg og overleverer driftsklart anlegg for naturgass.

Gasnor tilbyr opplæring av personell som skal ha drift av naturgassanlegg