Elkraft er dominerende enrgibærer i Norge

Energi i Norge

I Norge er elkraft den dominerende energibæreren med ca 50 % av totalforbruket. Dette setter Norge i en særstilling med stor avhengighet av elkraft. Av all elkraft som blir produsert i Norge i 2011 var  ca 95 % basert på fornybar vannkraft (ca 3 % hadde fossil opprinnelse), og vår produksjonskapasitet overgår det nasjonale forbruket i et ”normalår”. Dette fører til at mange tror at elkraftforbruket vårt er svært bærekraftig og lite miljøbelastende.

Slik er det dessverre ikke. Vår vannkraft er ren og fornybar og det kan selges opprinnelsesgarantier for fornybar kraft – det betyr at leverandøren kan garantere at den kraften som blir levert er ren vannkraft. I Norge ble det produsert 122,1 TWh vannkraft i 2011, mens det ble solgt opprinnelsesgarantier til utlandet for 98,1 TWh. Av det totale elkraftforbruket i Norge samme år, ble hele 109,2 TWh levert uten opprinnelsesgarantier – det vil si at dette er kraft som er en del av kraftmiksen i Europa. Dersom man ikke har kjøpt en opprinnelsesgaranti – noe de færreste har gjort, kan faktisk bare 23 % av elkraften vi bruker regnes som fornybar resten er basert på fossil energi og atomkraft.

Kilde: NVE

http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Sluttbrukermarkedet/Varedeklarasjon1/Varedeklarasjon-for-2011/

Lenke til NVE