Verdens behov for energi har økt med 50 % fra 1990 – 2011

Energifakta

Verdens behov for energi har økt med mer enn 50 % fra 1990 til 2011. Selv om tilgangen og bruken av fornybar energi har økt forholdsmessig (prosentuelt) mest i denne perioden er energiforsyningen fortsatt dominert av ikke-fornybar energi. Olje er den viktigste energibæreren og dekker ca 33 % av totalbehovet, mens ulike fornybare kilder nå er kommet opp i ca 9 %. Av dette er vannkraft dominerende med ca 70 % av fornybar energi.