Energigassforeninger

Energigassforeninger

Både Norge, Sverige og Danmark har interesseorganisasjoner og institusjoner som har som målsetting å arbeide for trygg og riktig bruk av energigasser. Såvel Dansk Gasteknisk Center (DGC) og Svensk Gasteknisk Center (SGC) utfører oppdragsforskning for både myndigheter og aktører i bransjen i tillegg til å tilby opplæring i praktisk bruk av energigasser. I Norge er det Teknologisk Institutt – ved Norsk Gassenter som tilbyr kompetansegivende kurs innen gassbruk mens Norsk Energigassforening er interesseorganisasjon. Norsk Energigassforenings interessefelt omfatter energigassene: Naturgass, Biogass, Propan (LPG) og Hydrogen.

Norsk Energigassforening:http://energigassforeningen.no/

Teknologisk Institutt:http://www.teknologisk.no/Virksomhetsutvikling/Norsk-Gassenter

Energigas Sverige:http://energigas.se/

SGC:http://www.sgc.se/

DGC: http://www.dgc.dk/