Drives på LNG, eller en miks av LNG og VOC

Reduserer CO2 utslipp med ca. 50%

Teekay’s nye bøyelastere vil kunne drives både på flytende naturgass (LNG), samt en miks av LNG og såkalte flyktige organiske forbindelser (VOC).

«Videre har de såkalte «E-Shuttle»-fartøyene batteripakker for en mer fleksibel kraftdistribusjon, og vil kunne redusere CO2-utslippene med rundt 50 prosent. Drivstofforbruket skal være 22 prosent lavere enn hos vanlige bøyelastere».

Fire «E-Shuttle»-fartøyer bidrar ifølge Teekay til en reduksjon i CO2-utslippene tilsvarende 60.000 Teslaer, eller mer enn alle Teslaene i Norge til sammen.

Kilde: Finansavisen

Les hele artikkelen her