Siden høsten 2015 har Gasnor også brukt jernbane for å transportere LNG. Vi ønsker på denne måten både å bidra til å nå politiske mål om mer gods på jernbane, samtidig som vi vil effektivisere vår logistikk.

Gasnor med LNG på jernbane

Gasnor har i lengre tid arbeidet med aktuelle løsninger for å transportere LNG med jernbane over lengre strekninger. Dette gjelder i første omgang LNG til Østlandet og Trøndelag. LNG fraktes nå i konteiner med lastebil fra produksjonsanlegget og til jernbanen i Bergen der den lastes over på tog. På bestemmelsesstedet står en lastebil klar til å ta konteineren fram til kunden der LNG på vanlig måte pumpes over fra containeren til lagertanken hos kunden. Gasnor har samarbeidet med våre myndigheter og transportørene for å utvikle denne løsningen som ansees som både trygg og effektiv.