Avtale med Havila Kystruten om leveranser av LNG

Gasnor med gigantisk miljøavtale

Gasnor AS har gjort avtale med Havila Kystruten om leveranser av LNG. Samtidig er det gjort avtale med Bergen Tankers om å bygge et spesialskip for bunkring av LNG. Bergen havn blir med dette Norges første havn med eget bunkringsfartøy for lavutslipp LNG drivstoff.

Les mer om Gasnor og Havila Kystruten

Les mer om Gasnor og Bergen Tankers