Ny fiskemelfabrikk på Husøy bruker naturgass

Karmsund Protein

Gasnor startet i slutten av februar 2018 leveranser av naturgass til ny fiskemelfabrikk på Husøy. Naturgass vil bli brukt til å produsere damp som benyttes i fremstilling av fiskemel og fiskeolje. Fabrikken fremstår som den mest moderne, miljø- og energieffektive i sitt slag

Se nyhetsinnslag fra TV Haugaland for omvisning på fabrikken.