Ny LNG terminal gir renere energitilførsel til Gibraltar

Ny LNG terminal på Gibraltar

Myndighetene på Gibraltar har offisielt åpnet en ny mottaksterminal for LNG som nylig ble ferdigstilt av Shell og Gasnor. Som et resultat av dette, konverterer Gibraltar sin tidligere diesel baserte elektrisitetsproduksjon til renere naturgass med betydelige kutt i utslipp av CO2 og bedring av lokal luftkvalitet.

Les mer om saken på Shell sine nettsider