Lunsjmøte om klima- og miljøvennlig transport

Transport

I samarbeid med Karmsund Havn planlegger Gasnor et lunsjmøte der vi vil sette søkelys på klima og miljøvennlige transportløsninger. Vi vil presentere innlegg fra både vareeiere, transportører, NHO – NOX fondet og Bellona i tillegg til Karmsund Havn og Gasnor. Møtet planlegges til 20/21 september. Invitasjon vil komme.