Gasnor er Norges ledende nedstrøms gasselskap.

Om Gasnor

Gasnor er et naturgasselskap som kjøper, distribuerer og selger naturgass til sluttkunder. Gasnor har også egenproduksjon av LNG (Liquefied Natural Gas) som distribueres med skip og tankbiler.

Gasnor ble etablert i 1989 og størsteparten av naturgassen som blir levert går til industri og som drivstoff til skip. Gasnor har 54 ansatte og har hovedkontor på Karmøy.