Gasnor – et datterselskap av Shell

Eier

Gasnor er fra 1.9.2012 et heleiet datterselskap av Shell.

Gasnor sin erfaring med markedsføring og salg av LNG, kombinert med Shell sitt nettverk av europeiske maritime kunder vil kunne gi positiv synergi frem mot introduksjonen av nye europeiske miljøforskrifter i 2015. Det er et stort vekstpotensial for småskala-LNG i Europa spesielt innen maritim sektor. Shell sitt kundenettverk og Gasnor sin erfaring innen salg og markedsføring av LNG er en uslåelig kombinasjon for å tilføre våre kunder merverdi.