Gasnor – skandinavisk småskala LNG pioneer

Historikk

Om Gasnor

Historikk – hva gjør vi i dag.

Gasnor er et salgs- og distribusjonsselskap for naturgass. Selskapet har hovedkontor på Karmøy og kontorer i Bergen og Oslo.

Gasnor er en norsk pionerbedrift innen naturgass. Selskapet startet leveranser av naturgass til norsk industri allerede i 1994 gjennom er rørnett etter Europeisk modell, og leverer i dag naturgass gjennom rørnett til alle typer kunder fra tung industri til boliger og busser/biler.

Gasnor så tidlig at dersom større deler av norsk industri skulle kunne konvertere til et renere og mer miljøvennlig brensel ville det ikke være hensiktsmessig å distribuere gass gjennom rørnett. Flytende gass – eller Liquefied Natural Gas (LNG) er en mer hensiktsmessig form for distribusjon over større avstander med vanskelig topografi ettersom 1 m3 flytende gass inneholder over 600 ganger så mye energi som 1 m3 i gassfase. LNG gir ikke bare større fleksibilitet med hensyn på distribusjon, men åpner også for at gass kan brukes som drivstoff på skip og i tunge kjøretøy. Gasnor åpnet sitt første produksjonsanlegg for LNG i 2003 og har etter dette bygget ytterligere to produksjonsanlegg.