Vår visjon er å bli en ledende leverandør av LNG som drivstoff i Nord-Europa.

Satsning – mål og visjoner

Gasnor har utviklet det norske naturgassmarkedet siden 1994 og har banet vei for andre gasselskap i Norge. Vi har et velutviklet distribusjonssystem for gass – både gjennom rørnett og som flytende gass (LNG) som kan dekke hele Norge. Vi ønsker å bygge videre på dette for å gjøre biogass tilgjengelig i Norge. Selskapet har gjennom årene utviklet en unik kompetanse innen produksjon (av LNG), distribusjon og salg av naturgass.  Gasnors ambisjon er å utnytte denne kompetansen for å vokse i Europa utenfor Norge. Vi ser et stadig voksende marked – både innenfor tradisjonell industri, men ikke minst som drivstoff der miljøutfordringene er betydelige. Vi mener at LNG som drivstoff er den beste løsningen på nye miljøkrav fra myndigheter og samfunn. Vår ambisjon er å bli en sentral aktør i markedet for drivstoff til skip i Nord-Europa.