Respekt, Nyskapende, Målrettet, Glød

Våre verdier

Respekt

 • Vi tar HMS&K på alvor
 • Vi viser raushet og har en inkluderende arbeidsform
 • Vi viser åpenhet, er interessert i andres meninger og vi er lojale til beslutninger

Nyskapende

 • Vi tør å satse og vi tør å lede
 • Vi utvikler gode løsninger i hele verdikjeden fra kilde til kunde, kommersielt og teknisk
 • Vi forenkler kundens hverdag

Målrettet

 • Vi leverer som avtalt
 • Vi setter tydelige mål og følger opp fremdrift og resultat
 • Vi støtter hverandre og deler kunnskap

Glød

 • Vi skaper engasjement ved å gi konkrete tilbakemeldinger til hverandre
 • Vi vet at trivsel, samhold og rom for å ha det gøy skaper resultater
 • Vi vet at vi trenger hverandre for å lykkes