Tariff for bruk av Mongstad terminalen

Tariff

Gasnor har nylig åpnet ny bunkringsterminal for LNG på Mongstadbase. Terminalen er støttet av NOx- Fondet og er åpen for bruk. Tariffen finner du her. Vennligst ta kontakt med Trude Gullaksen (tlf 815 20 080) ved ønske om å bruke terminalen.