Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Energistøtte – ikke «strømstøtte»

Norske aluminiumsverk, og en rekke andre store energibrukere har lagt om til å bruke gass i stedet for olje. Klimagevinsten er opp til 30 %, mens miljøskadelige utslipp er «eliminert».

Mange nye skip langs norskekysten er også bygget med gassdrift. Dette har gitt store utslippskutt – og vært viktig for at både klima- og NOX forpliktelser kan nåes. Disse skipene er i tillegg klargjort for nullutslipp med biogass og andre fornybare gasser.

I snitt for 2022 har imidlertid gassprisen vært nesten det dobbelte av oljepris. Både industri og skip som kan bruke olje går derfor tilbake til oljedrift – andre skip melder om at de vil gå i opplag fordi de taper i konkurransen. Da vil eldre tonnasje med høyere utslipp bli vinnere.

Dette har selvsagt store økonomiske konsekvenser for de berørte, men er også ødeleggende for muligheten til å nå nasjonale klima- og miljømål. Utslippene går nemlig opp når miljøvinnerne blir liggende fast ved kai.

Strømstøtte kan være bra, men vil utelate bedrifter som bidrar til å avlaste kraftnettet og kan i tillegg virke konkurransevridende. Mange bedrifter bruker naturgass som energi for prosessvarme, disse har tatt store investeringer for å redusere sine utslipp og er klare for å bruke fornybar gass med nullutslipp. Ensidig strømstøtte virker både urimelig og diskriminerende.

Budskap

Regjeringen må etablere en energistøtte som ikke er konkurransevridende eller ødelegger muligheter for å nå klimamålene. Energistøtten må omfatte gass, både som drivstoff til miljøskip og som innsatsfaktor i framtidsrettet industri. Staten må støtte de som har gjort store investeringer for å bidra til å nå nasjonale målsettinger.

Illustrasjonsbilde 1

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet