Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Fagmiljøene peker på gass som den beste løsningen

Maritim sektor slipper årlig ut mer enn

4

millioner tonn CO2

Naturgass og batteridrift kan redusere utslipp med

40

prosent

Biogass og hydrogen reduserer utslipp til

0

tonn CO2

Flytende naturgass (LNG) er verdens reneste marine drivstoff som er kommersielt tilgjengelig i dag. Teknologien utpekes internasjonalt som det foretrukne drivstoffet for skipsfart fram mot 2050, og Norge har vært et foregangsland i både utvikling og bruk.

Det er kostnadseffektivt

Naturgass er konkurransedyktig på pris sammenlignet med andre drivstoffvarianter.

Det er også lavere vedlikeholds- og operasjonskostander knyttet til naturgassdrevne skip. Naturgass er trygt, forutsigbart og siden oppstart i 2001 er det knapt registrert et eneste tilfelle av driftsforstyrrelser som skyldes gass eller gassinstallasjoner på noen LNG-skip.

Møter myndighetenes og markedets krav til reduserte utslipp

Naturgass for skip er det eneste drivstoffalternativet på markedet som tilfredsstiller myndighetenes krav til miljøskadelige utslipp.

Rederier som ønsker å ta en aktiv posisjon i klima- og miljøspørsmålet, har derfor valgt naturgass for sine skip.

Faktisk kan  et nytt skip som kjører på naturgass ha mer enn 40 prosent lavere utslipp av CO2 (avhengig av teknologi) og opp mot 100 prosent reduksjon av skadelige og luftforurensende miljøgasser sammenlignet med eksisterende skip.

Kraftfullt, rent og stillegående

Erfaringer fra 20 års drift med naturgassdrift viser at motorene er renere og krever mindre vedlikehold enn tradisjonelle motorer.

Gassmotorer har også en mykere gange og lavere støynivå, i tillegg til at dieselsøl er historie. Mannskap som har vært på gassdrevne skip vil ikke tilbake til oljedrift.

Den raskeste veien til mål

Norge har vært et foregangsland for bruk og utvikling av naturgass som drivstoff for skip, og teknologien utpekes internasjonalt som det foretrukne drivstoffet for skipsfart i fremtiden.

Gass har nemlig potensial til å bli helt utslippsfri, altså en nullutslippsteknologi, men dette er en utvikling som må skje i flere steg. Blant annet er biogass i kombinasjon med naturgass et godt alternativ i dag, mens ammoniakk og fornybar LNG vil kreve mer utvikling.

Ved å satse på naturgass nå demonstrerer redere at de er langsiktige, tenker på økonomi, miljø og sine kunder og er et rederi som ønsker å være konkurransedyktig også i framtiden.

Derfor bør du velge Gasnor

  • Gasnor har nærmere 20 års erfaring fra arbeid med LNG-kjeden
  • Vi har et godt utbygget distribusjonsnett
  • Vi tilbyr bunkring fra faste bunkringsanlegg, fra skip og fra tankbil
  • Gasnor har høy forsyningssikkerhet
  • Vi er fleksible og løsningsorienterte i alle våre leveranser
Torfinn Gaupås1

Torfinn Gaupås

Director Marine

+47 905 14 515

Ta kontakt med oss

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.