Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Personvern­erklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Gasnor AS samler inn og bruker personopplysninger,
samt hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Gasnor AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Gasnors ledelse er delegert oppgavene for at behandlingen av personopplysningene i Gasnors registre og at personvernerklæringen er ajourført på Gasnors nettsider. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Gasnor behandler følgende opplysninger:

  • Kunder for å oppfylle kundeavtaler (gassavtaler, kundedialog, grunneieravtaler mv)
  • Kunder og andre interessenter i markedsføring og tjenestesalg (tilbud, samtykke mv)
  • Som ledd i Gasnors kontrolltiltak (revisjoner, internkontroll mv

Hvordan Gasnor behandler personopplysninger:

Bruk av databehandlere
Gasnor inngår databehandleravtaler med alle selskaper som behandler personopplysninger på vegne av oss. Databehandlerne behandler personopplysningene ihht denne personvernerklæringen.

Personlige opplysninger I noen tilfeller trenger vi opplysninger som navn, kontaktopplysninger og adresse. Personlige opplysninger brukes kun av oss for å svare på direkte forespørsler, administrere ditt kundeforhold eller gi deg tilgang til Min Side. Når vi ber om slike opplysninger, vil vi opplyse deg om hva vi skal bruke dem til.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og Gasnors lovpålagte plikter. Lagringstid vil variere avhengig av formålet med opplysningene og evnt andre lover som regulerer dette.

Sikkerhetstiltak

Gasnor utfører sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger. Du har rett til å få vite hvilke sikkerhetstiltak som benyttes, så lenge slikt innsyn ikke svekker sikkerheten for personopplysningene.

Dine rettigheter

Gasnors behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Rettighetene dine knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår av personopplysningslovens kapittel III og IV.

  • Rett til innsyn
    Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger Gasnor har lagret om deg, hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så lenge slikt innsyn ikke svekker sikkerheten av personopplysningene.
  • Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
    Behandler Gasnor personopplysninger om deg som ikke er korrekte eller er ufullstendige, kan du kreve at Gasnor retter eller sletter opplysningene. Gasnor vil om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg f.eks ved å varsle eventuelle databehandlere.

Gasnor skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven snarest og senest innen 30 dager fra henvendelsesdagen, hvis ikke særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen. Gasnor skal i slike tilfeller gi et svar med opplysninger til årsaken for forsinkelsen og når tidspunkt for svar kan gis. Forespørsler om innsyn, retting og sletting håndteres ved å sende henvendelse til post@gasnor.no eller per telefon 815 20 080 (mellom kl. 0800-1600).

Behandling av personopplysninger på gasnor.no

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller sende inn påmelding til arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes i nettskyen. Det er kun Gasnor og vår leverandør Appex som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Gasnor samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på gasnor.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

Følgende informasjonskapsler brukes på gasnor.no:

Gasnor bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Google Analytics bruker cookies. Informasjonen som blir generert av en slik cookie ved bruk av gasnor.no blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteten på nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom lovgivningen skulle kreve dette, eller i tilfeller der tredjeparter håndterer informasjon på vegne av Google. IP-adressen din anonymiseres før den sendes inn til Google.