Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

HMS og Kvalitet i Gasnor

Kvalitet og ytre miljø

I Gasnor har vi kontinuerlig fokus på kvalitet og ytre miljø i alle våre prosesser. Vi har dokumentert at vi tar kvalitet og ytre miljø på alvor og kontinuerlig vil forbedre våre finansielle og operasjonelle resultater og fordeler for kunder og ansatte gjennom at:

Gasnor kvalifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 av DNV.

Storulykkeanlegg

Flere av Gasnor sine anlegg kommer inn under Storulykkeforskriften. Forskriften stiller krav til virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier, og formål er å forebygge storulykker og begrense konsekvensene storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Gasnor har både meldepliktige anlegg (§ 6 virksomheter) og sikkerhetsrapportpliktige anlegg (§ 9 virksomheter). For disse anleggene har Gasnor utarbeidet informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak.

Sikkerhetsrapportpliktige anlegg (§ 9 virksomheter):

Meldepliktige anlegg (§ 6 virksomheter):

Datablader

Gasnors sikkerhetsdatablader for LNG og Naturgass finner du på Ecoonline

Beredskap

Gasnor har etablert beredskap som skal sikre at organisasjonen er i stand til å handle effektivt og hensiktsmessig for å redusere skadevirkninger som følge av uønskede hendelser. Gasnor sin beredskapsplan ivaretar hendelser som kan ramme ansatte, kontraktører, allmennheten, materiell eller ytre miljø. Gasnor samarbeider med lokale Brann- og Redningstjenester i de kommunene som anleggende er plassert.

Ved alvorlige hendelser og ulykker skal man først ringe nødetatene (110/112). Alle Gasnor sine anlegg har 24/7 bemannet vakttelefon som tar seg av Drift og Beredskap, se telefonnummer for Driftsvakt under «Kontakt oss».

Etiske retningslinjer.

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.