"Min side" ikke tilgjengelig pga vedlikehold

Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Klimanøytral oppvarming fra Gasnor

Biogass og naturgass fungerer utmerket til oppvarmingsformål både i næringsbygg, industri og privatbruk

Gass legges frem til yttervegg via rør i bakken. Det er kun biogass som kan benyttes i nye installasjoner til oppvarmingsformål. Eksisterende bygg/anlegg kan fortsatt benytte naturgass.

Fra rørnett kan biogass og naturgass brukes til ulike oppvarmingsformål. Det mest vanlige er at gassen varmer opp vann i en fyrkjel. Varmt vann eller varmluft blir benyttet direkte i prosesser eller til transport av varme rundt i bygg.

I industrihaller og verksteder benyttes strålevarmere, for eksempel  montert under tak (infravarme). For øvrig brukes bio-/naturgass til industrielle formål, skjærebrenning, glassblåsing, bakerier, drivstoff til kjøretøy, matlaging og lokal produksjon av varme og el-kraft (kogenerering).

Illustrasjon

Planlegger du gassinntak i nybygg?

For best mulig tilrettelegging i nybygg anbefaler vi å ta kontakt med rørlegger/ gassinstallatør tidlig i byggeprosessen.

Melding om bygging og graving

Skal du bygge, grave, sprenge eller gjøre annet arbeid nær Gasnor’s rørnett? Husk å melde fra før du starter!

Hva koster naturgass til privatbruk?

Gasspris: 5,50 kr/Sm3 (tilsvarer cirka 50 øre/kWh)

Fastledd: 975 kr/år

CO2-avgift 2021: 1,46 kr/Sm3 (tilsvarer 13,3 øre/kWh)

Tilknytningsavgift nye anlegg: 10 000 kr.

Alle priser er inklusiv merverdiavgift.

I linken under finner du våre tilknytning og leveringsvilkår.

Eierskifte?

Ingvill Haugsdal Naturgass til allmenn bruk

Ingvill Haugsdal

Salgsleder

+47 906 84 871

Ta kontakt med oss

  • Legg igjen ditt telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.