Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Biodrivstoff gjør bussbransjen utslippsfri

Etter at bussbransjen i økende grad har byttet ut diesel med biodrivstoff, er utslippet av klimagasser redusert med mer enn 60 prosent. Det betyr at bussbransjens utslipp på ca. 400.000 tonn COi 2014, er redusert til mindre enn 150.000 tonn CO2 i 2021.

Eksperter er enige om at flytende biodrivstoff er nøkkelen til å sikre bærekraft innen transport. Likevel ser vi at strøm og ulike former for elektrifisering tar store deler av den offentlige debatten.

Særlig til langdistansetransport og ulike deler av industrien, har strøm sine klare utfordringer.

Bussbransjen har gjort handling av ord

Konsekvensen biodrivstoff lider av å være mindre i søkelyset enn for eksempel «den grønne strømmen», er at man er langt unna å ha oppnådd en tilsvarende standard for hvordan biomasse best transformeres til et flytende drivstoff.

Det betyr at markedet for biodrivstoff i dag er fragmentert, og utnytting og utbygging for potensialet i stor grad er overlatt enkeltnæringer og offentlige enkeltprosjekter. Mye bra er sagt og lovet, men utviklingen går seint, og rammevilkårene oppleves usikre.

Bussnæringen er et eksempel på bransje som har gjort handling av ord.

Bussbransjen NHO Transport har fått laget en rapport om drivstofforbruk og klimagassutslipp for bussbransjen i Norge og resultatet viser markant nedgang i klimagassutslipp i løpet av de siste årene.

Etter at bussbransjen i økende grad har byttet ut diesel med biodrivstoff, er utslippet av klimagasser redusert med mer enn 60 prosent, fra utslipp på ca 400.000 tonn CO2 i 2014, til mindre enn 150.000 tonn CO2 i 2021.

Sjåførene melder i tillegg om mindre støy og generelt positive erfaringer.

NHO-rapporten konkluderer videre med at overgang fra biodrivstoff til el-busser ikke vil redusere klimagassutslippene i Norge.

Illustrasjon

Et eksempel til etterfølgelse

Bussbransjen er ikke unik, og eksempelet illustrerer det handlingsrommet som i dag finnes ved bruk av bioressurser.

Det viser også at til tross for at vi ikke er i mål med nullutslippsteknologi, vil det ha stor effekt å ta i bruk den teknologien vi har – mens vi venter. Busseksempelet viser en reduksjon i klimagassutslipp på fem-seks år på langt mer enn 50 prosent.

Skal vi komme i mål med nullutslippsteknologi, må vi gå veien om lavutslippsløsninger før vi lander den perfekte formelen.

Gass har potensial til å være helt utslippsfritt

Stadig bedre teknologi gjøres tilgjengelig for markedet, og innen 2030 håper vi å kunne ta i bruk gass som er 100% fornybar og 100% utslippsfri. Det vil utgjøre enorme bidrag til utslippsregnskap verden over.

Det er likevel ingen løsning å sette seg på gjerdet for å vente. Allerede nå finnes nemlig flere alternativer som vil redusere klimagassutslipp markant, og vi må innføre disse parallelt med at det jobbes mot nullutslippsteknologi.

Altså, flere bransjer må følge bussnæringens eksempel.

Biogass

Når det gjelder fornybar- og utslippsfrie alternativer i naturgassens verden, er biogass teknologien vi har kommet lengst med. Teknologien brukes allerede i markedet i dag både innen oppvarming og transport (for eksempel som drivstoff til buss).

Biogass består i hovedsak av metan som dannes ved forråtnelse av nytt biologisk materiale, med liten eller ingen tilgang til oksygen.

Biogass kan lages av alle typer organiske materialer som matavfall, avløpsslam, husdyrgjødsel, rester fra industrien, fiskeslam, for å nevne noe.

Ved forbrenning (i bruk) regnes biogass som klimanøytralt, altså null utslipp av skadelige klimagasser ved bruk.

Biogass har stort potensial innen flere næringer og er i kombinasjon med naturgass et godt lavutslippsalternativ i dag.

Illustrasjon

Hydrogen

Et annet spennende spor for utvikling av nullutslippsdrivstoff til langdistanseskipsnæring er hydrogen, enten laget fra naturgass eller fra elkraft.

Man skiller gjerne mellom såkalt grønn og blå hydrogen. Blå hydrogen er produsert fra naturgass med fangst av CO2, mens grønn hydrogen er produsert med elektrolyse og bruk av fornybar elektrisitet.

Den dagen vi får tunglastede langdistanseskip til å kjøre på hydrogen, står vi overfor en mulig revolusjon for utslippsregnskap verden over.

Dessverre synes dette å ligge langt inne i framtiden. Hydrogen er et grunnstoff med svært lav energitetthet, noe som betyr at det må lagres i flytende form om bord under svært lave temperaturer (- 252 oC).

Mye taler derfor for at hydrogen heller bør benyttes som råstoff for å lage andre fornybare gasser som er enklere å transportere og å bruke om bord.

Ammoniakk

Ammoniakk er en slik gass med stort fornybart potensiale. Ammoniakk består av hydrogen- og nitrogenatomer.

Når hydrogen er produsert ved elektrolyse fra fornybar elektrisitet kan ammoniakken kalles grønn. Grønn ammoniakk kan på sikt være et svært godt alternativ til olje.

Fornybar LNG

Fornybar (eller syntetisk) LNG produseres ved at fornybar hydrogen blandes med fornybar CO2 og blir til metangass + vann. Slik produksjon av fornybar gass skjer allerede i dag i anlegg i Europa.

Hva gjør Gasnor?

Det skjer utrolig mye godt arbeid for å komme i mål fornybare alternativer til gassproduksjon, og Gasnor er blant aktørene som jobber iherdig for å komme i mål fornybare nullutslippsløsninger.

Vi har allerede tatt steget inn i den klimanøytrale verden ved å levere biogass, som er en fornybar og bærekraftig gass. 

Vi bruker også store ressurser på å etablere og bygge opp en verdikjede for hydrogen og andre gasser som kan gi null utslipp i bruk.

Siden 1989 har vi innovert markedet for energi ved å utfordre de tradisjonelle brensler med renere og mer miljøvennlige løsninger. Gasnor arbeider for å øke bevisstheten om naturgass som lavutslippsteknologi på kort sikt, og gass som nullutslippsteknologi på lengre sikt.

Tor Ivar Hetland Drivstoff til Skip og fornybar gass

Tor Ivar Hetland

Director Mobility

+47 905 57 005

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.