Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Bekymret for klimaet?

Omlegging til gass fra olje og kull representerer en umiddelbar reduksjon av skadelige klima- og miljøgasser.

Naturgass er også den perfekte partner til fornybar energi som sol og vind, ved at gassen kan supplere og gjøre dem til forutsigbare energiprodusenter, uavhengige av vær eller andre forhold.

Men, visste du at gass i seg selv kan være helt fornybar? Gass har nemlig potensial til å bli både fornybar og utslippsfri.

Biogass

Biogass er i dag teknologien vi har kommet lengst med, og brukes allerede i markedet i dag både innen oppvarming og transport. Biogass oppstår ved forråtnelse av nytt biologisk materiale, uten tilførsel av oksygen, og ved forbrenning (i bruk) regnes biogass som klimanøytralt, altså null utslipp av skadelige klimagasser ved bruk.

Biogass har stort potensial innen flere næringer, blant annet er biogass i kombinasjon med naturgass et godt lavutslippsalternativ i dag.

Hydrogen

Et annet spennende spor for utvikling av nullutslippsdrivstoff er hydrogen, enten laget fra naturgass eller fra elkraft. Man skiller gjerne mellom såkalt grønn og blå hydrogen.

Blå hydrogen er produsert fra naturgass med fangst av CO2, mens grønn hydrogen er produsert med elektrolyse og bruk av fornybar elektrisitet.

Illustrasjon

Ammoniakk

Ammoniakk er en slik gass som har fornybart potensiale. Ammoniakk består av hydrogen- og nitrogenatomer. Når hydrogen er produsert ved elektrolyse fra fornybar elektrisitet kan ammoniakken kalles grønn. Grønn ammoniakk kan på sikt være et svært godt alternativ til olje.

Fornybar LNG

Fornybar (eller syntetisk) LNG produseres ved at fornybar hydrogen blandes med fornybar CO2 og blir tilmetangass + vann. Slik produksjon av fornybar gass skjer allerede i dag i anlegg i Europa.

Grensesprengende utvikling

Det skjer utrolig mye godt arbeid for å komme i mål fornybare alternativer til gassproduksjon, og Gasnor er blant aktørene som jobber iherdig for å komme i mål med fornybare nullutslippsløsninger.

Men, både bransjen og forskningsmiljøene mener at dette vil ta tid, og i mellomtiden er det viktig at vi tar i bruk det beste vi har. Det geniale med LNG er at andre fornybare gasser (med unntak av hydrogen) kan bruke samme infrastruktur og lagringstanker om bord som er etablert for LNG. Dette viser at LNG ikke er til hinder for nullutslipp (slik mange tror), men egentlig en tilrettelegger og markedsbygger for fornybar gass.

Den gode nyheten for naturgass er at her kan vi kutte mens vi jobber.

I dag skjer det nemlig så mye i løpet av et år, at dersom vi evner å utnytte potensialet for å redusere utslipp også på veien mot målet, vil vi ha gjort et viktig stykke arbeid allerede den dagen nullutslippsteknologi er klar for markedet.

Tor Ivar Hetland Drivstoff til Skip og fornybar gass

Tor Ivar Hetland

Director Mobility

+47 905 57 005

Ta kontakt med oss

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.