Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Hvert år kutter industri på gass utslipp tilsvarende 1 million personbiler

Norske industribedrifter som brukte gass i stedet for olje, sparte i 2020 klimaet for utslipp av nesten 1 million tonn CO2.  Det tilsvarer utslippene fra ca. 1 million nye personbiler.

Det betyr at i 2020 kuttet industribedrifter som bruker gass i stedet for olje Norges totale utslipp av klimagasser med 2 prosent alene.

Gass er med andre ord kanskje det aller mest effektive virkemiddelet vi har i arbeidet om å kutte utslipp av skadelige klimagasser. 

Det er bred politisk enighet om at verden står foran store utfordringer som følge av menneskeskapte klimaendringer.

Norge har etter Parisavtalen forpliktet seg til svært ambisiøse utslippskutt, og ønsker å ta en internasjonal lederrolle på veien mot nullutslippssamfunnet. I dette arbeidet er grønn omstilling av næringslivet et viktig satsingsområde.

Er gass veien å gå for industriaktører som i dag er avhengig av olje?

Gode resultater med gass

Ja, er svaret fra de aktørene som allerede har gjennomført overgangen. Gass er per i dag det eneste realistiske alternativet de har til olje, og gass er lett å foretrekke både av hensyn til sikkerhet, enkelthet i bruk og av klima- og miljøhensyn.

Renere aluminiumsindustri, både rent fysisk og i utslipp

Norge er Europas største produsent av aluminium. Ved bruk av smelteovner får aluminium «evig liv» ved at brukt metall omsmeltes til nye produkter.

En brukt støtfanger fra en sliten Volvo kan på denne måten bli til en del av understellet på en ny BMW.

Mange av verkene brukte olje til disse prosessene, men etter at gass ble tilgjengelig har alle verkene nå gått over til å bruke gass som brensel til smelteovnene.

Resultatet er påfallende. Overgangen har nærmest eliminert utslipp av partikler fra forbrenningen, og den har i tillegg redusert utslipp av CO2 med opp mot 30 prosent.

Aluminiumsverkene melder også om bedre arbeidsforhold ved at tid og ressurser som tidligere gikk til rengjøring av tilgrisede oljebrennere, nå er frigitte budsjettposter til mer givende og miljøvennlige arbeidsoppgaver.

Kvaliteten på produktene er også blitt bedre ettersom forbrenning av gass for eksempel ikke gir sot.

Illustrasjon

Gass til produksjon av tomater og andre friske grønnsaker

Også fiskemelindustrien har stor glede av å få tilgang til gass. Prosessen om å koke fisk i høy nok temperatur slik at fettet blir til olje og tørrstoffet kan tørkes til mel, er svært energikrevende.

Overgangen fra olje til gass i prosessen gjør at industrien etterlater seg langt lavere utslipp av klima- og miljøgasser.

Pelagia Karmsund Fiskemel er en bedrift som produserer fiskemel og olje av fisk som ikke kan bli til mat. Mel og olje selges videre til andre fabrikker som for eksempel lager fiskefor.

Den største kunden til Pelagia er Biomar som har en stor fiskeforfabrikk på nabotomta. Biomar bruker selvfølgelig også gass i sine energikrevende prosesser.

Energikrevende fiskemelindustri reduserer utslipp

Også fiskemelindustrien har stor glede av å få tilgang til gass. Prosessen om å koke fisk i høy nok temperatur slik at fettet blir til olje og tørrstoffet kan tørkes til mel, er svært energikrevende.

Overgangen fra olje til gass i prosessen gjør at industrien etterlater seg langt lavere utslipp av klima- og miljøgasser.

Pelagia Karmsund Fiskemel er en bedrift som produserer fiskemel og olje av fisk som ikke kan bli til mat. Mel og olje selges videre til andre fabrikker som for eksempel lager fiskefor.

Den største kunden til Pelagia er Biomar som har en stor fiskeforfabrikk på nabotomta. Biomar bruker selvfølgelig også gass i sine energikrevende prosesser.

Gass er også godt egnet til tørking

Også i andre tørkeprosesser i industrien har gass vist seg å være bedre egnet enn olje.

Eksempelvis kunne man tidligere bruke en hel dag på å få oljebrennerne i drift igjen etter en stans, fordi den tunge oljen stivnet i brennerne og tettet dem til.

Etter overgangen til gass har dette problemet forsvunnet totalt. Om produksjonen må stanse en stund, er det bare å trykke på startknappen igjen og så kommer gassflammen – ren og problemfri.

En hel dags tapt produksjon betyr mange penger tapt. Gass bidrar altså ikke bare til reduserte utslipp, men også til å trygge lokale arbeidsplasser gjennom mer effektiv og rimeligere drift.

Gass kan kort sagt brukes til alle formål der det er behov for flamme, både i kjeler og tørkeprosesser. Gassbrukerne mener at det eneste realistiske alternativet til gass er olje. Da foretrekker de gass både av klima- og miljøhensyn, men kanskje først og fremst fordi gassen krever lite vedlikehold og gir et sikrere og bedre arbeidsmiljø.

Jørgen Jacobsen Naturgass til industri

Jørgen Jakobsen

Salgsleder

+47 469 53 484

Ta kontakt med oss

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.