Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Klima & miljø

Gasnor er et annerledes energiselskap og en pionerbedrift innen bærekraftig naturgassproduksjon.

Siden 1989 har vi innovert markedet for energi ved å utfordre de tradisjonelle brenslene med renere og mer miljøvennlige løsninger.

I våre tidlige år handlet arbeidet først og fremst om å levere et produkt som i seg selv hadde lavere utslipp av skadelige klima- og miljøgasser, sammenlignet med kull og olje.

I dag handler arbeidet i større grad om teknologi, og hvordan vi kan levere og muligheter for å produsere gass som fornybart nullutslippsprodukt, og når vi kan ha teknologien klar for markedet.

Illustrasjon

Gass har nemlig potensial til å bli helt utslippsfritt. Gass har i tillegg den fordelen at det ikke er enten eller, altså vi slipper å bruke gårsdagens teknologi mens vi venter på den endelige løsningen. Etter hvert som ny og bedre teknologi blir klart for markedet, tar vi den i bruk – og markerer et lite hurra for at vi er ett skritt nærmere målet.

Selv om naturgass er gir store klima- og miljøgevinster er den ikke en fornybar energikilde.

Men, per i dag er naturgass den eneste realistiske brobyggeren fra fossile energikilder til fornybare energikilder, på kort og mellomlang sikt.

Gitt dagens teknologi finnes ingen andre alternativer enn olje. Naturgass har potensial til å utgjøre en formidabel forskjell i det norske utslippsregnskapet frem mot 2030. Og innen den tid håper vi i tillegg å ha landet en nullutslippsløsning som kan revolusjonere transportnæringen fra utslippsversting til klima- og miljøvinner.

Det er vårt mål. Og det er jammen ikke så langt unna heller.

Ta kontakt med oss

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.