Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Et av verdens største og mest miljøvennlige cruiseskip bunkrer gass i Norge

P&O Cruises har akkurat fått overlevert sitt nybygde flaggskip, MS Iona, fra Meyer verft i Tyskland, skipet fikk nylig levert flytende naturgass (LNG) fra Gasnor.

Med gassdrift kan dette skipet gå i norske verdensarvfjorder uten de miljøskadelige utslippene som til nå har vært et stort problem.

Cruiseindustrien bygger nye gassdrevne skip for å møte klima- og miljøutfordringene på en effektiv måte. Foreløpig er det levert tre slike skip, mens ca. 30 er kontrahert og under bygging.

Med LNG kuttes klimagassutslipp med 20 – 25 %, mens andre utslipp blir nærmest eliminert. Når disse skipene går med fornybar gass, blir de også helt klimanøytrale. Gasnor er en pioner innen bruk av gass i Norge, og vi arbeider målrettet for at Norge skal nå våre klima- og miljømål.

Bunkkring Iona ..

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet