Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Feilinformert Statsråd

Ifølge tidsskriftet «ShippingWatch» uttaler Espen Barth Eide at tiden for LNG er forbi – og at han ikke ville investert i LNG drevne skip i dag. For oss er det litt uklart hvor Statsråden får sin informasjon fra – den kommer i hvert fall ikke fra faglig hold. Heldigvis for klima- og miljøsaken ser det ut til at rederiene heller lytter til fagmiljø.

Klima- og Miljøminister Espen Barth Eide uttaler videre at tiden for forbrenningsmotorer og bruken av LNG er en tidsalder som er forbi. Kanskje burde Statsråden ta seg tid til en samtale med DNV eller Sjøfartsdirektoratet og få en orientering om hva rederne faktisk har av realistiske alternativer – og hva de i stadig større grad velger.

Faktum er at de som bygger skip i dag bare har forbrenningsmotorer som alternativ – verken brenselceller eller atomkraft er realistiske alternativ nå. Da er spørsmålet om de skal velge en løsning som kan bruke flere typer drivstoff (multi fuel) eller om de skal binde seg til en type drivstoff. Sjøfartsdirektoratet uttrykker bekymring for at to av tre rederier bestiller nye skip med dieselmotorer som ikke er forberedt for nullutslippsteknologi i framtida. Heldigvis er dette i ferd med å endre seg. En stadig økende andel av nye skip bestilles med LNG som drivstoff – og mange av de største skipene bygges for «Ammonia ready», det betyr at de starter med lavutslipp LNG i dag – og er klare for å ta i bruk ammoniakk når det blir tilgjengelig. Dette er også pekt på i en rapport utarbeidet av Menon Economics som Statsråden nylig har fått overlevert. Slike skip er «fremtidsklare».

Espen Barth Eide uttaler også at det er på tide å gå videre mot nye drivstoff. Det er et utsagn vi er helt enige i – problemet er bare at disse nye drivstoffene ikke er tilgjengelig. Nettopp derfor er det så viktig å bygge skip med teknologi som reduserer utslipp i dag – og som er klare for å ta i bruk de nye drivstoffene så snart de er tilgjengelige (fremtidsklare skip). Det er kun gassdrevne skip (les LNG) som har muligheter til å gjøre dette – å ta oss fra lav- mot nullutslipp med samme teknologi.

Så får vi ta et lite forbehold om at Statsråden ikke er riktig sitert av «ShippingWatch» og at han også ser at reisen mot dekarbonisering starter med LNG.

0371_Render13+(4)

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet