Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Fra tungolje til gassdrift på Svalbard

Tungoljeforbudet på Svalbard er tredd i kraft, Klima og Miljøminister Espen Barth Eide håper forbudet kan skyve skipsfarten over i en mer grønn retning – og anbefaler gassdrift.

I en artikkel i NRK sier Espen Barth Eide at skipsfarten på lang sikt må over på løsninger som er helt utslippsfrie, men at den i mellomtiden må over på LNG og biogass. Dette støttes av gassbransjen, som viser til at LNG er en løsning som kan ta i bruk klimanøytral biogass når som helst, og at man med enkle tilpasninger også kan ta i bruk ammoniakk.

Gassdrift er veien til nullutslipp, og her vil vi utfordre regjeringen til å legge om energiforsyningen på Svalbard til gassdrift – som er forberedt for nullutslipp. Kullkraftverket vil være en god start, deretter kan et lageranlegg for flytende gass også forsyne drivstoff til cruise- og andre skip som opererer i de mest sårbare områdene i Norge. 

Longyearbyen

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet