Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Gasnor gratulerer Egil Ulvan rederi med «ODDRUN WITH»

Rederiet har med sine tre siste nybygg satset på skip som bruker flytende naturgass (LNG) som drivstoff og viser her hvordan Norge faktisk kan nå sine ambisiøse klima- og miljø målsettinger.

Med «Oddrun With» kan rederiet allerede i dag tilfredsstille klimamålene som er satt for 2030, og med økende bruk av fornybare gasser kan slike skip også ta oss hele veien mot «nullutslippsmålet» som er satt for 2050.

Gasnor er stolt over å levere LNG til dette skipet, og håper på et langvarig samarbeid der vi framover kan tilby mer fornybar gass – og et enda bedre klimaregnskap.

OW 1880 x 900 sign

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet