Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Gasnor har inngått en 5-års leveringsavtale med Ulvan Rederi AS

Ulvan Rederi bygger nytt linjefartøy i Tyrkia som er en av pilotene i Grønt Skipsfartsprogram

Nybygget er et kombinasjonsskip som vil drive operasjoner for oppdrettsnæring og generell godslast fra Tromsø til Moss. Dette er rederiets største enkeltstående investering og benytter det ypperste av grønn teknologi.

Skipet vil hete «Oddrun With» og bli utrustet med et hybrid fremdriftsanlegg (LNG motorer og batteri). Fokus har vært å designe et fremdriftssystem for å gi lavest mulig utslipp og optimalisere energiforbruket gjennom blant annet kjølesystemer og lading av batterier også fra land. Batteripakken vil ha tilstrekkelig kapasitet til å operere fartøyet helelektrisk ved f.eks. manøvrering til kai eller ved merdene. Fartøyet vil også anvende kulde fra LNG til nedkjøling av fryserommene der det skal fraktes frossen fisk fra nord til sør.

Planlagt overlevering til reder fra Tersan Shipyard i Tyrkia er mai 2021. Skipet er utrustet med en 350 m3 LNG tank og skal primært bunkeres på Møhlenpriskaien hver 14-dag med av Gasnor sine bunkringsskip.

OW4

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet