Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Gasnor med biogass i Kristiansund

Gasnor har inngått samarbeid med Kristiansund Energihub om å etablere en fyllestasjon for biogass til tunge kjøretøy. Energihuben vil bli plassert ved Kristiansund Lufthavn i et næringsområde som er i ferd med å bli et knutepunkt for tungtransport. Her vil det også komme en fyllestasjon for hydrogen, samt muligheter for lading. Kristiansund Energihub AS eies av; ReMidt, NEAS og Kristiansund Næringspark.

Kristiansund Energihub vil da kunne tilby energiløsninger som dekker alle behov innen tung transport. Gasnor er svært fornøyd med å bli en del av en spennende satsing innen fornybar transport i regionen. Dette er et marked i rask utvikling, og økende ambisjoner blant både transportører og vareeiere vil dra utviklingen videre. Kristiansund Energihub er på sin side glad for å ha fått etablert dette samarbeidet med Gasnor, som er en viktig brikke i et komplett tilbud ved Energihuben. Denne avtalen er viktig del for at Kristiansunds næringsliv skal lykkes med den grønne omstillingen mot en bærekraftig nordmørsregion.  Vi er veldig stolt av at Gasnor velger å satse sammen med oss, sier styreleder Trond Aasgård.

Gasnor er Norges største og ledende leverandør av gass til industri og transport. Vår virksomhet ble bygget opp med naturgass, og gjennom snart 30 års drift har vi etablert omfattende kompetanse på sikker og stabil produksjon og forsyning av gass til våre kunder. Nå viser vi vei videre i det grønne skiftet med både biogass og hydrogen.

For landtransporten er det biogass som er vårt primære satsingsområde, og Gasnor har levert biogass til busser og andre kjøretøy i en årrekke. Denne biogassen har vi kjøpt fra eksterne leverandører, men for å bidra til raskere økning i tilgang har Gasnor også gått inn på eiersiden i produksjonsselskap. Gasnor er nå i hele verdikjeden for biogass, noe som vil gi enda større trygghet for forsyningen.

Gasnor har «in house» kompetanse innen alle ledd i forsyningskjeden, denne kompetansen gir oss en solid plattform for videre utvikling. Gasnor vil bygge fyllestasjoner for biogass i sentrale transportkorridorer og knutepunkt i hele Norge, og har ambisjoner om å bli Norges ledende selskap innen fornybar og klimavennlig energi til transport.

Gasnor sitt søsterselskap (Molgas) vil i løpet av året ha 50 fyllestasjoner for gass i drift i Europa, og har ambisiøse planer for videre ekspansjon. Kunder av Gasnor vil på denne måten ha tilgang til et omfattende nettverk av stasjoner sentralt plassert i Europa.

Kontaktpersoner:

Svein Sund, Markedssjef Gasnor AS, 934 38 918, svein.sund@gasnor.no

Trond Aasgård, styreleder, Kristiansund Energihub, 90196338, trond@fgeiendom.no

Energihub Kristiansund nett

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet