Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Grønner på med LNG

Liegruppen med verdens første fiskebåt med gassdrift

Liegruppen er et selskap som har vært eid og drevet av familien Lie i mange generasjoner. Sin første fiskebåt fikk de for mer enn 120 år siden, og har på Vestlandsk vis bygget opp bedriften slik den framstår i dag – solid, veldrevet og framtidsrettet. Snart kan rederiet ta imot verdens første fiskebåt «Libas» med LNG drift.

Rederen – Peder O Lie har tro på at grønn teknologi som kan bli nullutslipp er fremtiden, og har forlenget skroget på nye «Libas» med 10 meter for å få plass til ny miljøvennlig teknologi. Når Peder O Lie og Liegruppen har valgt LNG som drivstoff er det fordi det er det eneste drivstoffet som har gode nok klima- og miljøkvaliteter i dag. LNG åpner også for bruk av biogass.

Libas_Ocean_02

Strøm fra bølgekraft

Når båten er i drift vil turbiner som er plassert i stabilisatortankene sørge for å produsere elkraft som mates inn på batteripakken om bord. I tillegg til LNG drift og batterier er også skipet utstyrt med gasskjeler som skal sørge for oppvarming av hele båten og motorer ved kai. Landstrøm vil sørge for belysning.

Redusert støy og redusert utslipp er målet, men design er også en faktor som har blitt tatt inn i utviklingen. «Det koster ikke noe ekstra å legge vekt på god design på en båt, fremholder Lie. Jeg tror også at en fin båt skaper større trivsel om bord for de som skal jobbe der. Det er dypt alvorlig at båten skal ha vakre linjer blant oss fiskere» sier Peder O Lie.

Gasnor vil gratulere Liegruppen med verdens reneste fiskebåt, og ser frem til å være leverandør i årene fremover. Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om muligheter med lavutslipp drivstoff.

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet