Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Høye gasspriser øker norske klima- og miljøutslipp

I en artikkel i Aftenposten 24.9 forteller direktør Are Grathen i rederiet Samskip at de vurderer å sende sine to prisvinnende miljøskip i bøyene på grunn av høye gasspriser. Begge skipene går i rute mellom Rotterdam og Hammerfest og drives med flytende naturgass (LNG). Siden gassprisene har steget mye mer enn dieselpriser det siste året risikerer de moderne gass-skipene å tape i konkurransen med eldre tonnasje som går på diesel.

Det er ikke bare Samskip som opplever dette, også andre rederier melder om problemer på grunn av de ekstremt høye gassprisene, og Fjordline melder at de vurderer å bygge om sine skip til dieseldrift. Mange skip har motorer som kan gå på både diesel og gass (Dual-Fuel), og disse har allerede tatt i bruk diesel i stedet for den mer klima- og miljøvennlige gassen.

Konsekvensene blir at utslippene fra norsk maritim sektor øker – i stedet for å bli redusert med 50 % slik målet er for 2030.

Rederiene ber nå regjeringen om å komme på banen med tiltak som kan bidra til at LNG drevne skip fortsetter å gå på LNG. Utviklingen mot en grønnere skipsfart i Norge går allerede i dorgefart, nå må regjeringen sørge for at utviklingen ikke stopper helt opp – eller settes i revers.

Lenke til aftenposten E-PAPER (aftenposten.no)

skip

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet