Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

HUSØY

Gasnor og Karmsund Havn klargjør for klimanøytral industri

Nå har arbeidet startet med utvidelse av fiskerihavna på Husøy (Karmøy) og gassrørnettet utvides med ca. 600 meter.

Om få måneder vil område være ferdig planert og klar for bygging. Dette skjer samtidig som Gasnor starter innfasing av klimanøytral biogass i rørnettet.

Industribedriftene på Husøy har allerede erstattet bruk av olje med naturgass til prosessvarme og redusert årlige utslipp av klimagass (CO2) med ca. 20 000 tonn, 100 tonn NOx og utslipp av støv og partikler er borte.

Nå tar vi steget videre med satsing på  biogass for å gjøre industrien på Haugalandet klimanøytral.

Husøy 2021

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet