Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Husøy – blant Norges ledende havner

Naturgassen erstattet oljeforbruk og reduserte utslipp, nå kommer klimanøytral biogass….

Husøy havn på Karmøy omfatter også en av Norges ledende fiskerihavner, og er direkte knyttet til Haugesund Cargo Terminals. Dette gir gode logistikkløsninger for fiskeindustrien. En avgjørende faktor for etableringen i 1995 var at naturgass via rørnettet var tilgjengelig. I dag benytter et stort antall industribedrifter på Husøy naturgass til ulike prosesser, som for eksempel produksjon av fiskemel, fiskeolje og fôr til oppdrettsnæringen.

Naturgassen har erstattet all bruk av olje til prosessvarme, noe som har redusert årlige utslipp av klimagass (CO2) med ca. 20 000 tonn og NOx-utslipp med nærmere 100 tonn. Utslipp av støv og partikler er helt borte. For å redusere CO2 utslippene ytterligere, jobber Gasnor nå med å fase inn klimanøytral biogass på rørnettet. Rørnettet i fiskerihavna har kapasitet til å levere gass tilsvarende 1TWh per år.

Gasnor planlegger også et bunkringsanlegg for gass til skip. Hovedleia for skipstrafikk lang norgeskysten går forbi Husøy havn og et bunkringsanlegg i havna vil kunne forsyne skip med gass og bidra til at vi når nasjonale klimamål.

Husøy 1880 x 900

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet